Звіт голови Великобілозерської районної ради Лизюри В.М. про роботу у період з листопада 2015 року по грудень 2016 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Районна рада, як колегіальний орган, представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Великобілозерського  району. Тому все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних комісій, президії районної ради, сесійної діяльності ради, роботи виконавчого апарату районної ради.

Моя робота як голови районної ради, всього депутатського корпусу  у звітному періоді будувалася у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", інших законодавчих актів, рішень районної ради.

1. Забезпечення сесійної діяльність ради, роботи її президії та постійних комісій.

Основною організаційно-правовою формою роботи ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, готується постійними комісіями, узгоджується президією.

Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах гласності, колективного та вільного обговорення питань.

Протягом звітного періоду   скликано 15 сесій  районної ради, 7 із яких  -  позачергові, проведено 17 пленарних засідань.

При формуванні порядку денного сесій у ході засідань постійних комісій та президії районної ради депутатами висловлювалися критичні зауваження і пропозиції. Окремі питання чи проекти рішень відправлялись на доопрацювання або для додаткового вивчення й лише після цього вносились до порядку денного засідань.

На пленарні засідання ради запрошувалися депутати обласної ради, керівництво райдержадміністрації,  керівники сільгосппідприємств, районних служб, начальники відділів та управлінь районної державної адміністрації, сільські голови. Це сприяло відкритості та конструктивності дій районної ради.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" зусилля районної ради були спрямовані на забезпечення виконання повноважень, визначених законом, а саме:

- затвердження програми соціально- економічного та культурного розвитку Великобілозерського  району на 2016 рік, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

- затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання; розподіл переданих з державного та обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій та субвенцій;

- вирішення питань про передачу в оренду та управління об’єктів спільної власності територіальних громад  сіл району;

- вирішення інших питань, передбачених законодавством України та регламентом районної ради.

  Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, варто зауважити, що районна рада приділяла увагу найскладнішим проблемам сьогодення району.

З листопада 2015-го по грудень 2016 року районною радою прийнято 185 рішень, в тому числі з питань:

- фінансів та бюджету - 21;

- у сфері управління комунальної власності - 45;

- у галузі медицини - 9;

- освіти та культури - 28;

- соціального захисту – 19;

- з питань діяльності ради – 16 та ряд інших питань.

У цілому рада, не зважаючи на гарячі дискусії під час майже усіх пленарних засідань сесій, працювала напружено та результативно. Саме тому, як правило, вдавалося знаходити компроміси та приймати виважені рішення.

При прийнятті рішень районна рада дотримувалась  вимог чинного законодавства. Питання попередньо обговорюються на профільних комісіях, порядок денний та регламент погоджувались президією районної ради.

ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ

Важливою складовою роботи ради є діяльність постійних комісій, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. У районній раді діє 4 постійні комісії, головами яких обрані Патенко І.В., Передерій О.М., Саламаха Р.Г., Ходус О.С.

Відповідно до повноважень голова ради забезпечує координацію діяльності постійних комісій, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

         За звітний період постійні комісії провели 58 засідань, на яких кожна з них розглянула від 45 до  199 питань. Вісімнадцять засідань постійних комісій проведено за дорученням голови районної ради. Висновки та рекомендації комісій в обов’язковому порядку направлялися безпосереднім виконавцям для реагування та врахування в остаточних проектах рішень ради.

            Засідання всіх постійних комісій проводились відкрито і прозоро.

Вважаю позитивним, що ми жодного разу не внесли на розгляд сесії того чи іншого питання, яке б не обговорювалося на засіданнях постійних комісій.

           Детальніше про роботу постійних комісій районної ради прозвітують голови комісій.

ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

  Як голова ради, відповідно до своїх повноважень організовував роботу Президії, до складу якої входить голова районної ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, керівники депутатських фракцій. На засіданнях Президії погоджувався порядок денний пленарних засідань, висловлювались узгоджені рекомендації з питань, які передбачалось внести на розгляд сесії.

           Повинен сказати, що члени президії висловлюють чимало думок, критичних зауважень щодо питань, внесених на розгляд пленарних засідань. Як результат, окремі з них знімалися з розгляду як такі, що потребували додаткового вивчення чи узгодження.

          Проте, на жаль, не завжди забезпечувався кворум на засіданнях Президії. Відсутність членів Президії пояснювалась, як правило,  поважними причинами, але були і такі депутати, які, на мою думку, просто  ігнорували  роботу  цього дорадчого органу. Тому за звітний період проведено лише 6 засідань Президії.    

           2. Затвердження районних програм та контроль за їх виконанням

              Окремо варто зупинитися на виконанні затверджених радою районних програм.

           З метою вирішення найбільш гострих та болючих питань, які потребують вкладення бюджетних коштів і час на їх виконання, районною радою приймалися цільові комплексні програми.

  На контролі постійних комісій районної ради знаходиться 56 районних програм. За звітний період затверджено 25 нових програм, серед яких, зокрема:

- районна Програма розвитку і підтримки охорони здоров'я на 2016-2017 роки;

- Комплексна програма   підтримки  учасників  антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців Великобілозерського району на 2016 рік;

- Програма фінансування та порядок  розрахунків компенсаційних виплат за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на автомобільному транспорті приміського сполучення, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, послугами зв'язку пільгових категорій  населення Великобілозерського району на 2016 рік;

- Програма фінансової підтримки центру надання  адміністративних послуг  Великобілозерської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки    та інші. 

Заслухано інформацію про хід виконання 18 діючих програм; прийнято 25 рішень по внесенню змін до діючих районних програм; 23 програми знято з контролю у зв’язку із закінченням терміну дії.

     У 2016 році  рішеннями сесій на фінансування програм станом на 06.12.2016 виділено 3 777 192 грн.,  у тому числі: на розвиток та підтримку охорони здоров'я - 483 080 грн., на розвиток освіти - 416 597 грн. плюс 500 тис. грн. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,  на  підтримку учасників АТО та членів їх сімей- 83 940 грн., на оздоровлення та відпочинок дітей – 25 000 грн.,  на забезпечення проведення заходів мобілізації військовозобов’язаних Великобілозерського району та заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову та контрактну  військову службу  до лав Збройних Сил України – 70 000 грн.  та інші.

           3. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл  району

Одним з пріоритетних напрямків в роботі районної ради є також питання ефективного управління та утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району.

На сьогодні до сфери управління районної ради належать 17 об’єктів спільної власності, із них:

- вісім закладів освіти;

- два заклади охорони здоров'я;

- один заклад соціального захисту  та соціального забезпечення;

- п'ять закладів культури і мистецтва;

- один заклад фізичної культури і спорту.

           З  питань  управління спільною власністю територіальних громад сіл району  прийнято  42 рішення.

На сесіях районної ради заслуховувались звіти керівників комунальних закладів та установ району про фінансову та виробничо-господарську діяльність  у 2015 та 2016 роках. Прийнято 12 відповідних  рішень із цих питань. Розглядались також питання про надання дозволу на здачу в оренду об’єктів комунальної власності, на списання майна, затверджено розмір плати за навчання у комунальному закладі "Великобілозерська  дитяча музична школа" Великобілозерської районної ради Заплрізької області, вносились зміни у склад спільної власності териріальни громад сіл Великобілозерського району, розглядались питання затвердження  структури і граничної чисельності праціників комунальних закладів ( ЦРЛ,ЦПМСД, районного центру культури і дозвілля, терцентру).  

У відповідність до чинного законодавства приводяться установчі документи (статути, положення) закладів та установ -  об’єктів спільної власності територіальних громад сіл району. Прийнято 6 рішень із зазначених питань. Також було прийнято рішення про  перейменування комунального закладу "Великобілозерський районний об'єднаний методичний центр" Великобілозерської районної ради Запорізької області у комунальний заклад "Великобілозерський районний центр культури і дозвілля" Великобілозерської районної ради Запорізької області. 

Одним із  напрямів роботи було і залишається питання призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що знаходяться в управлінні районної ради.

Відповідальним працівником виконавчого апарату районної ради  проводиться моніторинг надходження до районного бюджету платежів  за оренду нерухомого майна об'єктів  спільної власності територіальних громад сіл Великобілозерського району. Станом на 01 листопада 2016 року

орендодавцями комунального майна є 5 комунальних закладів та установ району, які уклали відповідно 12 договорів оренди. За одинадцять місяців 2016 року орендарями сплачено  до районного бюджету 5601,52 грн.

Мінімальна орендна плата нерухомого майна становить 1 грн., максимальна становила – 2659,77 грн. .

Результатом розгляду звернень керівників комунальних закладів до районної ради та районної державної адміністрації стало виділення коштів з районного бюджету на:

- на придбання глюкометра, тонометра для ЦПМСД, 4400 грн. виділено   на придбання холодильника для  амбулаторії № 1, 5000 грн. на виготовлення штампів та печаток для  амбулаторій та фапів, 15000 грн. -  на придбання бланків та журналів, 80000 грн. на  придбання електрокардіографа для амбулаторії № 1, № 3 ) та інше.

         Центральній районній лікарні  виділялось, зокрема,  30000 грн. для проходження акредитації лікарні, 15000 грн. на придбання комп’ютера та принтера,  10000 грн. – на відновлення картотеки та інше.

          Виділялись кошти і іншим  комунальним закладам району для  покращення їх матеріально-технічного становища.

Непростим було вирішення питання продовження дії дозволу комунальному закладу "Великобілозерська центральна районна лікарня" Великобілозерської районної ради Запорізької області  на передачу майна спільної власності  територіальних громад сіл Великобілозерського району Запорізької області в позичку комунальному закладу «Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобілозерської районної ради Запорізької області. Голова  районної ради особисто  неодноразово зустрічався з керівниками цих закладів і на території лікарні, і  в  себе в кабінеті, за участі провідного спеціаліста відділу юридичного забезпечення діяльності ради  з питань спільної власності  територіальних    громад     Бовтути С.М. та заступника голови районної ради Василенка О.А.. За дорученням голови районної ради  це питання вивчали постійні комісії районної ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення та з фінансово-економічних питань, бюджету, спільної власності та регуляторної політики.Комісіями приймались висновки з цього питання. І хоча не відразу, але порозуміння в цьому питанні між керівниками  зазначених  комунальних закладів  все ж таки було знайдено. Рішенням районної ради від 06 грудня 2016 року №8 було продовжено до 01 липня 2017 року дію наданого комунальному закладу «Великобілозерська центральна районна лікарня» Великобілозерської районної ради Запорізької області дозволу на передачу комунальному закладу «Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобілозерської районної ради Запорізької області в користування на умовах позички майна спільної власності територіальних громад сіл Великобілозерського району Запорізької області.

У цьому році також  була проведена робота з  припинення діяльності комунального підприємства "Великобілозерське виробниче  управління житлово-комунального господарства".

Було розроблено та затверджено Положення про фінансове забезпечення  та порядок  використання  коштів  на здійснення  повноважень  з управління  об'єктами спільної власності  територіальних громад  сіл

Великобілозерського району Запорізької області".

Призначено ліквідатора  цього комунального підприємства, погашено податковий борг комунального підприємства "Великобілозерське виробниче  управління житлово-комунального господарства", прийнято рішення про припинення комунальному підприємству «Великобілозерське виробниче управління житлово-комунального господарства» права постійного користування земельною ділянкою.

Предметом розгляду було також питання передачі до спільної власності територіальних громад сіл Великобілозерського району  Запорізької області  об’єкта державної власності  (ставка), який знаходиться на території  Червоної сільської ради. Голова районної ради, заступник голови районної ради та провідний спеціаліст Бовтута С.М. неодноразово виїжджали на цей об’єкт з метою вивчення  стану  зазначеного об’єкта. Розпорядженням голови районної ради було створено робочу групу з вивчення питання прийняття до спільної власності територіальних громад сіл Великобілозерського району  Запорізької області  об'єкта державної власності.  Робоча група  після вивчення питання прийшла до висновку – вважати недоцільним  прийняття об'єкта державної власності  територіальних громад сіл Великобілозерського району  Запорізької області у зв'язку з відсутністю  можливості фінансування  з районного бюджету робіт з відновлення  гідротехнічних споруд водного об'єкта та наповнення його водою. 

Розпорядженням голови районної ради від 18.01.2016 №05/06-02 утворено робочу групу з вивчення питання стану організації та якості гарячого харчування в освітніх закладах району. Висновки  робочої групи з цього питання розглядались на пленарному засіданні районної ради.

4. Розгляд депутатських запитів та звернень, організація роботи із зверненнями громадян.

         Одним із важливих інструментів роботи депутатів районної ради, що допомагає належним чином реалізовувати їм свої права та виконувати передбачені законодавством обов’язки, є депутатське звернення. Через районну раду депутат має можливість звернутися зі своїм зверненням до будь-яких посадових осіб, установ, організацій.

         Я вдячний депутатам, які активно працювали в цьому напрямку. За звітний період  до районної ради надійшло звернення  від депутата районної ради Ходуса О.С. щодо внесення на розгляд районної ради звернення до Верховної  Ради України  з вимогою не приймати  антинародних та антиукраїнських змін до Конституції України, що стосуються надання Донбасу "особливого статусу"; звернення депутата районної ради Руденка В.М. щодо включення до порядку денного сесії районної ради Звернення депутатів районної ради  до депутатів Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту №4217 як такого, що знімає з українців фінансове навантаження в процесі декомунізації; звернення депутата районної ради Білик Л.О. щодо внесення на розгляд пленарного засідання районної ради питання "Про встановлення мораторію (заборони) на введення з 01 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів  для населення на житлово-комунальні  послуги". Всі ці звернення вносились на розгляд постійних комісій районної ради, і в разі погодження із постійними комісіями, – на розгляд пленарних засідань районної ради.

         Відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування  в Україні" голова ради забезпечує у раді роботу  по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.

         Протягом звітного періоду  мною проводився особистий пррийом громадян, який не регламентувався тільки одним днем на тиждень, а проводиться щоденно.

Керівництвом районної ради  проводились виїзні прийоми громадян за місцем їх проживання згідно із затвердженими графіками.    Прийом громадян проводився на території всіх сільських рад.

       Протягом звітного періоду до районної ради надійшло письмових звернень – 36, в тому числі 6 колективних, з мого особистого прийому зареєстровано 32 звернення.

        Тематика звернень громадян досить різноманітна, але вона в повній мірі віддзеркалює ті соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві.  Найактуальнішими питаннями, що хвилюють більшість громадян, залишаються питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги на лікування, ремонт житла,  забезпечення житлом, нарахування заробітної плати, отримання путівки на лікування), були звернення з питань розрахунків за здані в оренду земельні паї, виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції, ремонт доріг, забезпечення водопостачання та ряд інших питань.

        Було також детально вивчено та надано відповідь Департаменту охорони здоров'я Запорізької облдержадміністрації з приводу звернення громадянки України Канюки Алли Євгенівни до Міністерства охорони здоров'я України.                                Звернення  громадянина Супурна В.В. було внесено на розгляд пленарного засідання районної ради.

По всіх зверненнях проведена відповідна робота щодо вирішення поставлених питань та надані ґрунтовні відповіді і роз’яснення.

       Районною радою і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих та запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та організаційно-практичної роботи щодо посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотриманням законодавства.

     5. Співпраця з центральними органами влади, районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування

Успіх реформ, які запроваджуються в Україні, здійснення процесів реформування місцевого самоврядування, децентралізації, вирішення всіх питань місцевого значення та забезпечення підвищення рівня життя громадян  значною мірою залежить від ефективної взаємодії  між представницькою та виконавчою гілками влади, співпраця з центральним органами влади.

Головними напрямками співпраці районної ради та районної державної адміністрації є, зокрема, участь депутатів та керівників районної ради у роботі колегій, нарад, які проводяться райдержадміністрацією.

Районна рада  завжди була відкритою до співпраці із районною державною адміністрацією: керівники районної державної адміністрації  та її управлінь і відділів  завжди залучались до  участі у роботі сесій, постійних комісій  районної ради.

Окрім того, рішенням районної ради від 26.05.2016 №16 було прийнято звернення депутатів Великобілозерської районної ради до Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону України від 14.03.2016 №4217  «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб. Фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (щодо звільнення від сплати адміністративного збору).

До  Запорізької обласної ради надавались пропозиції до семінару з актуальних питань реалізації реформ місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою (лист від 24.06.2016 №01-25/335).

Голова районної ради входить до складу  консультативно –дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові Запорізької обласної ради.

Голова районної ради взяв участь у заходах, які проводились Запорізькою обласною радою та Запорізькою обласною державною адміністрацією, зокрема:

  • у заходах з питань  обговорення  змін до Конституцї України;
  • у засіданні щодо впровадження регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»;
  • у нараді з актуальних питань розвитку територій;
  • у спільному засіданні колегії ЗОДА та Ради регіонального розвитку Запорізької області;
  • у тематичній зустрічі на тему «Нормативно-правове забезпечення процесу децентралізації влади та реформування органів мііісцевого самоврядування»;
  • у засіданні робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад Запорізької області»;
  • у виїзному засіданні колегії Запорізької обласної державної адміністрації (с.Кирилівка);
  • участь у співбесіді щодо пріоритетних проектів будівництва та реконструкції, які потребують залучення бюджетних коштів у 2017-2020 роках, та інші.

Взяв участь у роботі восьми пленарних засідань Запорізької обласної ради.

         6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної  ради

         Відповідно до підпункту 10 частини шостої статті 55 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради здійснює керівництво виконавчим апаратом ради, на який відповідно до зазначеного закону покладено організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності ради.

Згідно з Положенням про виконавчий апарат районної ради,  посадових інструкцій працівники апарату забезпечують визначені ділянки роботи, а це, серед іншого, підготовка пленарних засідань ради, постійних комісій, організація роботи із зверненнями громадян, особистих прийомів громадян керівниками ради, інших заходів, ініціатором яких є рада або її голова, розробка проектів рішень, розпоряджень голови ради, документування, забезпечення співпраці з районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, з районними відділеннями центральних органів влади,  сільськими радами тощо.

         За освітнім, професійним і фаховим рівнем підготовки працівники виконавчого апарату відповідають вимогам чинного законодавства України. На сьогоднішній день в апараті працює 7 посадових осіб  місцевого самоврядування (голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконачого апарату районої ради, два начальника відділів  та 2 спеціалісти).

Щопонеділка з працівниками апарату головою ради проводяться апаратні наради, на яких обговорюються питання роботи за минулий тиждень, поточні завдання та перспективні плани на наступний, а також шляхи їх вирішення.

         Діловодство в районній раді ведеться згідно чинного законодавства. Протягом звітного періоду зареєстровано 944 вхідних документів. Усі вхідні документи відпрацьовані в установленому порядку відповідно до резолюцій та вчасно надані відповіді. За звітний період підготовлено та відправлено 697 документів.

           Головою районної ради у 2016 році видано  207 розпоряджень, з них: 65 - з основної діяльності, 68 - з особового складу та інші.

      Увага приділялась навчанню працівників органів місцевого самоврядування та підвищенню їх кваліфікації. Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" загальний відділ  виконавчого апарату районної ради складає план-графік та скеровує на навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування у Запорізькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

     Голова районної ради у лютому поточного року пройшов навчання за професійною програмою в Інституті підвищення кваліфікації  керівних кадрів  Національної академії державного управління  при Президентові України.

     У серпні взяв участь  у одноденній діловій майстерні  на тему: «Головні аспекти розробки інфраструктурних проектів  у відповідності до формату аплікаційних вимог ДФРР» у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади, органів  місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

     У вересні та листопаді поточного року голова ради взяв участь у навчанні за програмою одноденного тематичного постійно діючого семінару "Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування"  у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

У навчанні за цією ж програмою у вересні взяла участь також головний бухгалтер  районної ради.

      Заступник голови районної ради у березні пройшов навчання за професійною програмою для уперше  прийнятих  посадових осіб місцевого самоврядування  у Дніпропетровському регіональному  інституті  державного управління  Національної академії державного управління  при Президентові України.

     Заступник голови районної ради  у листопаді також взяв участь у тематичному короткостроковому семінарі з актуальних питань реалізації державної регуляторної політики для осіб місцевого самоврядування  у Запорізькому центрі  перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

       Головний бухгалтер та начальник загального відділу  виконавчого апарату  районної ради у квітні цього року взяли участь  у одноденному тренінгу з питань  використання публічних коштів.

     У листопаді  2016 року заступник голови районної ради Василенко О.А.  та провідний спеціаліст відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради  Бовтута С.М. взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі з актуальних питань  реалізації державної регуляторної  політики у Запорізькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Рішенням районної ради від 26.05.2016 року №17  рекомендовано заступника голови районної ради  Василенка О.А. для участі у конкурсному відборі на навчання у Дніпропетровському  регіональному інституті  державного управління Національної академії  державного управління при Президентові України на заочну форму навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". 

         7. Забезпечення виконання Закону України «Про доступ                               до публічної інформації». Висвітлення роботи районної ради

         Протягом звітного періоду районна рада сьомого  скликання намагалася бути максимально відкритою.

         З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті визначено працівника, відповідального  за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизування, контроль запитів на інформацію, надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради та її виконавчого апарату.

За звітний період до районної ради електронною поштою надійшло 3 інформаційних запити. На них відповідно до вимог згаданого вище Закону своєчасно надано інформацію.

Співпраця із засобами масової інформації та відкритість у діяльності районної ради була і залишається одним із напрямів інформаційної роботи.

Районна рада співпрацює із регіональним щотижневиком "Мы и наше время". У газеті  публікувались  повідомлення про оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад, розпорядження голови районної ради про графік прийому громадян.

         У приміщенні районної ради вивішений інформаційний стенд, на якому розміщуються розпорядження голови ради про скликання сесій, графіки засідань постійних комісій,   проекти рішень, рішення районної ради.

Керуючись основним принципом сучасного громадянського суспільства, яким є інформаційна відкритість, з метою забезпечення доступу громадян до цієї інформації у районній раді  запрацював офіційний веб-сайт районної ради, на якому кожен бажаючий може отримувати достовірну, оперативну  інформацію про роботу керівництва та депутатського корпусу районної ради, її виконавчого апарату. За звітний період на офіційному сайті ради  розміщувались  проекти рішень та прийняті рішення районної ради, протоколи пленарних засідань  ради, у день  пленарних засідань,  відповідно до вимог чиного законодавства, оприлюднювались  результати поіменного голосування. 

       За звітний період у виконавчий апарат районної ради не надійшло жодного протесту прокурора на рішення  районної ради, розпорядження голови ради та жодного припису прокурора на дії чи бездіяльність голови ради як посадової особи. Це свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі відповідно до основних принципів, викладених у частині 2 статті 19 Конституції України.

         Підсумовуючи викладене, можу відверто сказати, що керувати депутатським корпусом, більшість якого є особистостями з лідерськими якостями, дуже непросто. Ще складніше, долаючи популізм і амбіції, приймати конструктивні й виважені рішення.

Хочу відзначити конструктивну працю постійних комісій

під час розв'язання багатьох важливих проблем, досягнення компромісу при розгляді бюджетних питань та реалізації соціальних програм.

Окремі слова вдячності адресую тим депутатам районної ради, які плідно працювали в постійних комісіях,  розглянули десятки питань, з яких прийняли виважені рішення.    

Хочу також зазначити, що районна рада готова співпрацювати з усіма, хто прагне конструктивної роботи та має слушні пропозиції щодо дій, спрямованих на підвищення рівня розвитку нашого району.

          

« повернутися до списку новин

         Офіційні сайти

 

              

         

       

      

   

 

 

               Преса

        

        

 

Логін: *

Пароль: *